Sapna - Sjedište

Sjedište je locirano na adresi: Žrtava genocida u Srebrenici bb, 75411 Sapna, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:30-20:00h

Subota i nedjelja: 8:00-16:00h

Broj telefona: 035-598-410